หน้าแรกข่าว/บทความข่าวประชาสัมพันธ์สสภ.5 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การใช้สื่อ Infographic ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

สสภ.5 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การใช้สื่อ Infographic ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

              วันที่ 9 ส.ค. 2560 สสภ.5 จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การใช้สื่อ Infographic ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้ เข้าใจ แนวคิด ขั้นตอนการผลิตสื่อ Infographic เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิทยากร คุณนราวัลลภ์ พงษ์พิมาย บริษัท พิกเซลล์ วัน

IMG20170809132900 resize IMG20170809132920 resize
IMG20170809133359 resize 10149
10150 10152
10153 10154
IMG20170809155256 resize IMG20170809154956 resize

สรุปโดย ส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัย

9 สิงหาคม 2560

Go to top