ประกาศ

แสดง # 
# ชื่อ ผู้เขียน วันเผยแพร่ ฮิต
11 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 27 เมษายน 2560 558
12 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 19 เมษายน 2560 468
13 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 07 เมษายน 2560 489
14 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อม เขียนโดย คคนางค์ 07 เมษายน 2560 419
15 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เขียนโดย คคนางค์ 16 มีนาคม 2560 450
16 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 01 กุมภาพันธ์ 2560 209
17 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ (zero waste) และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste school) ปี 2560 เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 01 กุมภาพันธ์ 2560 225
18 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 02 ธันวาคม 2559 243
19 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง แก้ไขประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 25 พฤศจิกายน 2559 176
20 ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม) เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ 11 พฤศจิกายน 2559 220

หน้า 2 จาก 6

Go to top